criterios-judiciales-resolver-problemas-regimenes-visitas-custodia-hijos-por-covid-19

Compartim intervenció de Dllei Advocats en el programa de Lleida TV diari de nit magazine el passat divendres on expliquem els criteris judicials per resoldre els problemes en els règims visites i guarda i custòdia dels fills pel Covid 19 Per a mes informació O qualsevol consulta a info@dlleiadvocats.com Pots veure el video en el […]