A causa de l’estat d’alarma en què estem vivint el Butlletí Oficial de l’Estat de el 18 de març de 2020 publica el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març , de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID -19. Dins de les mesures de caràcter urgent que […]