Des del passat dia 5 de juliol de 2018, els pares que tinguin un fill podran gaudir d’una setmana més de permís de paternitat.

Així doncs podran beneficiar-se d’aquesta setmana addicional els progenitors els fills dels quals neixin des del 5 de juliol de 2018 d’ara endavant però no els que hagin estat pares abans d’aquesta data, encara que el naixement hagi tingut lloc l’any 2018.