Les noves tecnologies han entrat a la nostra vida i tot sembla apuntar que és per a quedar-s’hi. Ningú s’imagina sense mòbil i enviar un missatge o una comunicació per lesxarxes socials és el més habitual actualment.
Per aquest motiu també els Jutjats s’han vist obligats a adaptar-se a aquesta circumstància i a permetre l’aportació d’aquest tipus de proves en els procediments. En un primer moment es va plantejar el problema del respecte del secret de les comunicacions, en aportar missatges obtinguts de les xarxes socials com a mitjà de prova, però finalment hem comprovat que els Jutjats accepten aquestes comunicacions
com a prova en un judici com a qualsevol altra prova documental.


Respecte al dret constitucional a la intimitat, l’aportació no podrà vulnerar l’article 7 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, que regula les intromissions en la intimitat, ni l’article 197 del Codi Penal, dedicat als delictes contra la intimitat. Hi ha hagut successives interlocutòries que han manifestat que la gravació d’una
conversació que té lloc entre dues persones i que un dels intervinents desitja conservar per a tenir constància fidedigna del tractat entre ambdós, no suposa una invasió de la intimitat i també pot utilitzar-se com a prova.


En el cas de trobar-vos immersos en un procediment judicial, tingueu en compte que tots els missatges enviats, fotografies “penjades”, “piulades” per Twitter i qualsevol altra comunicació efectuada pot tenir conseqüències en un procediment judicial.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fua

Noves tecnologies i dret