Si estem pensant en comprar o adoptar un gos, el primer que hem de tenir en compte és si la raça del gos es de les anomenades “potencialment perilloses”, atès que en aquest cas s’haurà d’obtenir la llicència municipal que habilita als titulars per la tinença d’aquests animals. En cas de dubte es pot consultar […]