Fa uns mesos va entrar en vigor la nova normativa de control horari per la qual, en la majoria d’empreses s’ha de fitxar l’entrada i sortida del treball. Aquesta decisió es una mesura de protecció del treballador, atès que d’aquesta manera es poden controlar situacions d’hores extres no remunerades o jornades abusives.

Ara bé, el passat 20 de juny una Sentencia de la Audiència Nacional, posa de manifest que els fitxatges del control horari son també una manera de tenir un major control sobre els treballadors. En aquest cas, una empresa descomptava als treballadors el temps no treballat per manques de puntualitat. El Tribunal li dona la raó ja que, un treballador no pot reclamar a l’empresa el salari per un temps que no ha treballat.

De la mateixa manera, el fet d’arribar tard no sempre és recuperable ja que, depenent del lloc de treball no es podrà dur a terme la mateixa feina en un altre horari, com per exemple en el cas d’un lloc d’atenció al públic.

Cal tenir ben present que cada àmbit és diferent i disposa del seu propi conveni i marc regulador, que haurà de ser respectat.