Dijous passat 18 d’octubre, es va donar a conèixer el nou criteri del Tribunal Suprem sobre qui havia d’assumir l’impost de les hipoteques (Impost sobre actes jurídics documentats), considerant que és el banc i no els clients qui ha de fer-se càrrec d’aquest impost.

L’argument que dóna la Sala 3ª del Tribunal Suprem és que l’únic beneficiari de realitzar l’escriptura i inscriure la hipoteca en el Registre és el Banc, de manera que és el Banc qui ha de pagar l’esmentat impost i no el client, ja que aquest últim no és el subjecte passiu de l’impost.

No obstant això, tan sol un dia després, es paralitzava aquesta decisió i es convocava un ple, que se celebrarà el proper dia 5 de novembre i en el qual s’aclarirà definitivament qui haurà de pagar a partir d’ara l’impost sobre la constitució de les hipoteques.