L’advocat general del TJUE, s’ha pronunciat manifestant que l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) no està exclòs de l’àmbit de la directiva europea de clàusules abusives i que pot ser controlat judicialment pels tribunals espanyols, la qual cosa podria donar lloc a una nova onada de reclamacions judicials per part dels afectats.
A més, l’advocat ha exposat també els requisits que ha de reunir la informació que el banc ha hagut de donar al consumidor per complir amb les exigències de transparència, considerant que la informació ha de ser suficient perquè el consumidor pugui prendre una decisió prudent i amb ple coneixement. De manera que l’entitat bancària haurà d’haver ofert al client una informació detallada incloent una referència a l’evolució en el passat de l’índex.
D’aquesta manera, s’obre la porta perquè els jutges espanyols puguin decidir sobre el caràcter abusiu o no del IRPH.
Aquesta opinió de l’advocat general del TJUE no és vinculant, havent d’esperar a la Sentència que es dictarà en els pròxims mesos, encara que per regla general, els jutges del TJUE tendeixen a seguir la recomanació de l’advocat general.