Segons la normativa viària es prohibeix l’ús durant la conducció de dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament de la comunicació es faci sense utilitzar les mans, ni utilitzar cascos, auriculars o instruments similars.
Per tant, la simple manipulació del telèfon mòbil, al ser una disminució de l’atenció a la conducció, encara que no s’estigui parlant pel mòbil en aquell moment, seria una infracció considerada greu, amb sanció econòmica i pèrdua de punts del permís de conducció.
Això implica que encara que el vehicle estigui aturat, com per exemple, en un semàfor, la manipulació del telèfon mòbil seria una infracció, donat que l’aturada momentània per indicatiu de la senyalització viària es part de la circulació i requereix plena atenció per part del conductor.
Per tant, per fer ús del telèfon mòbil i manipular el mateix, dins del vehicle, sense mans lliures, s’haurà de realitzar l’estacionament correcte del vehicle.